Så länge inte statsmakten på inrådan av myndigheter kommer med ännu strängare regler fortsätter vi i (ganska) vanlig ordning med vår verksamhet på Södra Climate Arena. Gymmet och bastun är fortsatt stängda och dessutom ber vi våra kunder att i möjligaste mån duscha hemma. Följ fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handhygien och använd den handsprit som finns utplacerad på strategiska ställen i hallen.

Ett annat budskap från myndigheter är ju att man vill att det svenska folket ska fortsätta med fysisk aktivitet. Tennissporten är därvidlag lyckligt lottad med få utövare på en förhållandevis stor yta. Därför fortsätter vi med våra schemalagda vuxenträningar enligt schemat april ut.

Vi vill också bjuda in till nya gruppträningar under maj-juni. För drygt en månad sedan hade vi Öppet Hus och förstod då att det fanns en efterfrågan på nybörjargrupper i tennis. Vecka 20-26 kommer vi att anordna sådana och då har man möjlighet att anmäla sig till någon av tiderna enligt nedan:

måndagar 17-18, 18-19
onsdagar 20-21

Nybörjargrupperna kommer att hålla till inomhus. Ange vid anmälan (för planeringens skull) samtliga tidsintervall som fungerar för ”din almanacka”.

Även fortsättningsgrupper kommer att organiseras. Även här handlar det om vecka 20-26 och de aktuella tiderna man kan anmäla sig till är:

måndagar 19-20
onsdagar 18-19, 19-20
torsdagar 17-18, 18-19 ( ett extra tillfälle kommer erbjudas eftersom 21/5 är helgdag)

Träningen kommer att hållas utomhus (inomhus vid dåligt väder). Ange vid anmälan (för planeringens skull) samtliga tidsintervall som fungerar för ”din almanacka”.

För båda alternativen ovan gäller:
Antal tillfällen: 7
Pris: 1300 kr

Anmälan görs senast 30 april till:

anders.fransson@sodra.com
eller
mobil:0725286321

I början av vecka 19 skickas information ut till anmälda deltagare om starttider för vecka 20.

Väl mött i hallen och på utebanorna!

Anders Fransson
tf. verksamhetsansvarig
Södra Climate Arena