Nu på skärtorsdag äger tennissportens motsvarighet till ”kosläpp” rum på utebanorna invid Södra Climate Arena. Aldrig förr har vi väl längat så efter den friska luften. Välkomna att boka!  Det räcker att boka ena planhalvan (”bana ute 1” eller ”bana ute 2”) – att ”bana ute 1a” eller ”bana ute 2a” är rödmarkerade kan ni bortse ifrån.

Rent allmänt så rullar verksamheten på i ganska vanlig ordning. Gymmet och bastun är dock fortsatt stängda av förklarliga skäl. Kunder ombeds också i möjligaste mån att duscha hemma. Fortsätt också att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring handhygien – använd den handsprit som finns utplacerad på strategiska ställen i hallen.

Väl mött i hallen och på utebanorna! 

Bernth Martinsson mäter in den korrekta näthöjden (0,915m) inför stundande utesäsong. Klart för spel!