I dessa tider förstår man mer än någonsin tidigare att man är en del av ett sammanhang. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för den uppkomna situationen, men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att vi upphör med att slå på den där tennisbollen. Givet att rekommendationerna inte skärps håller Södra Climate Arena öppet för tennisspel för kunder som inte uppvisar symptom på sjukdom. Samtliga besökare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring noggrann handhygien. För att minimera risken för spridning av coronaviruset är det för närvarande inte tillåtet att nyttja gymmet och bastun. Hoppas på förståelse och väl mött i hallen!