SODRADMIN JANUARI 10, 2019 UNCATEGORIZED 0 KOMMENTARER

Vuxenträningen startar igen vecka 3. Information har gått ut via mail till berörda spelare

Skulle Du vilja ha instruktion med Anders Fransson eller Bernth Martinsson på dagtid som alternativ till ordinarie vuxenträning kan du kontakta dem separat via telefon eller mail:
Anders Fransson 072-528 63 21, anders.fransson@sodra.com
Bernth Martinsson 070-577 06 91, bernth.martinsson@gmail.com